(VTC14)_Lớp học tiếng Anh ông tây già ở Nha Trang(VTC14) – Ở Nha Trang, Khánh Hòa có một lớp học tiếng Anh khá đặc biệt. Dù đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng suốt 5 năm qua ông Ian Gordon McDougall, quốc tịch Anh, vẫn miệt mài cần mẫn dạy cách học tiếng Anh cho nhiều người. Mọi người gọi ông với cái tên rất đỗi thân quen là thầy Mac hay ông Tây ngồi xe lăn dạy tiếng Anh.

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
36
Article Tags:
Article Categories:
Bất Động Sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *