Vlog #2. Phân loại tính cách con người | MBTI và DISC[

MBTI và DISC là hai bài trắc ngiệm (test) phổ biến nhằm tìm hiểu tính cách con người. Vlog này sẽ giới thiệu sơ lược về hai bài test MBTI và DISC, cũng như có những câu hỏi đơn giản giúp bạn tìm ra kiểu MBTI và kiểu DISC của mình. Hi vọng bạn sẽ tìm được nhiều điều thú vị khi phám phá thêm một chút về bản thân mình.

Tuy vậy tính cách là một khái niệm khá mơ hồ nên khó có thể áp đặt những phép toán hay bài test chính xác để đo lường. Quan trọng hơn vẫn là nhận thức của chính bạn về bản thân, cũng như có định hướng đúng đắn để phát hiện và phát triển thế mạnh và khắc phục những hạn chế của mình.

16 Type của MBTI tạm dịch như sau:
ENFP — The Inspirers (Người truyền cảm hứng)
ENFJ — The Givers (Người cho đi)
ESFP — The Performers (Người biễn diễn)
ESFJ — The Caregivers (Người chăm sóc)

ENTP — The Visionaries (Người có tầm nhìn)
ENTJ — The Executives (Người điều phối)
ESTP — The Doer (Người hành động)
ESTJ — The Guardians (Người giám hộ)

INFP — The Idealists (Người lí tưởng)
INFJ — The Protectors (Người bảo vệ)
ISFP — The Artists (Người nghệ sĩ)
ISFJ — The Nurturers (Người nuôi dưỡng)

INTP — The Thinkers (Nhà tư tưởng)
INTJ — The Scientists (Nhà khoa học)
ISTP — The Mechanics (Người thợ lành nghề)
ISTJ — The duty fulfillers (Người trách nhiệm)

[Background music: Rayman Origin OST, composed by Christophe Héral and Billy Martin. Game developed by ubisoft.]

Nguồn: https://inkstitch.net

Xem thêm bài viết khác: https://inkstitch.net/kinh-doanh

Views:
51
Article Tags:
Article Categories:
Kinh Doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *