[VIETSUB][ABBISODE] AB6IX 2019 AWARDS BEHIND #1Hậu trường của Lễ trao giải StarHub Night of Stars Awards 2019 tại Singapore và Ây Ầy Ấy 2019 tại Việt Nam. ______ Trans: IKL Time+Type+Enc: Thôi.

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
35
Article Tags:
Article Categories:
Giải Trí

All Comments

  • 2:02 úi cái tay của Un

    nana nguyễn March 23, 2020 12:23 pm Reply
  • 1:43 tình củm wa nha:):)

    bàn tay ngọc ngà của pặc chimin March 23, 2020 12:23 pm Reply
  • Ko có U Chin nên cảm giác thiếu thiếu sao ák:((

    Kookie ARMY March 23, 2020 12:23 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *