Văn khấn tất niên 30 Tết giọng nữ miền Nam truyền cảmTải về App văn khấn tự đọc để đọc đầy đủ thông tin gia chủ và các thông tin khác cũng như 80 bài văn khấn mới nhất.
iPhone/iPad:
Android:

Văn khấn Tất Niên 30 Tết
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn phần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, ngũ thổ Long Mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân cùng tất cả các vị Thần linh cai quản ở trong xứ này.

Con kính lạy Chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại

Hôm nay là ngày 30 tháng chạp
Tín chủ (chúng) con là: … Ngụ tại: …

Trước án kính cẩn thưa trình:
Đông tàn sắp hết. Năm kiệt tháng cùng. Xuân tiết gần kề. Minh niên sắp tới.

Hôm nay là ngày 30 tết chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên địa Tôn thần, phụng hiến tổ tiên, truy niệm chư linh.

Theo như thường lệ tuệ trừ cáo tế cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án toạ, phủ thùy chứng giám

thụ hưởng lễ vật phù hộ cho toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận.

Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!

Nguồn: https://inkstitch.net

Xem thêm bài viết khác: https://inkstitch.net/meo-vat

Views:
48
Article Tags:
Article Categories:
Mẹo Vặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *