văn khấn rằm tháng 7 năm 2019xem ngày tốt tháng 5 : ……………………………………………………………………………………….. ngày tốt tháng 6 :

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
46
Article Tags:
Article Categories:
Mẹo Vặt

All Comments

 • ngày tốt tháng 6 : https://www.youtube.com/watch?v=RwwjGE7yB1A&t=723s

  ………………………………………………………………………………………..

  Ngày tốt tháng 7 : https://www.youtube.com/watch?v=RwwjGE7yB1A&t=723s

  ………………………………………………………………………………………..

  Xem bói tuổi vợ chồng : https://www.youtube.com/watch?v=R2eB40ap-Ps&t=305s

  ………………………………………………………………………………………..

  Cách tính sinh con trai con gái : https://www.youtube.com/watch?v=_R0p0-Mv3i8&t=47s

  ………………………………………………………………………………………..

  Cách chọn giờ nhập liệm cho người mới mất : https://youtu.be/JSjWd9uEud8

  ………………………………………………………………………………………..

  Cách tính tam xa trong đám tang : https://youtu.be/wOV3Qm5CdhE

  ………………………………………………………………………………………..

  Cách tính trùng tang trong đám ma : https://youtu.be/IWMjr-mHz48

  ………………………………………………………………………………………..

  Xem tuổi vợ chồng tốt xấu : https://youtu.be/qfhBS_oh6eo

  ………………………………………………………………………………………..

  Văn khấn động thổ : https://youtu.be/6uNr-hI4rqs

  ………………………………………………………………………………………..

  Xem hướng nhà tốt theo tuổi : https://youtu.be/1gsXqTpluJY

  ………………………………………………………………………………………..

  Văn khấn mồng 1 và 15 : https://www.youtube.com/watch?v=OeZWLNDm6rs

  ………………………………………………………………………………………..

  Hát văn 1 : https://youtu.be/FDEnyq_UebE

  ………………………………………………………………………………………..

  Hát văn 2 : https://youtu.be/rIWA_3Cmu40

  ………………………………………………………………………………………..

  Hướng nhà tốt : https://youtu.be/sigxCQQKz2w

  ………………………………………………………………………………………..

  Ngũ hành tương sinh tương khắc : https://youtu.be/MRa_uY68LUY

  ………………………………………………………………………………………..

  Văn khấn khai trương : https://youtu.be/UsNwC2DIGT8

  PX P February 26, 2020 2:58 am Reply
 • Ý con là các bài khấn thầy dich ra đó có tiếng việt .trong các ngay lế .tông hợp ca năm ạ .Con tháy hay qua con muốn mua ạ

  Le Vuong February 26, 2020 2:58 am Reply
 • Con chào thầy ạ .Thầy có xoạn sách tông hợp ko ạ

  Le Vuong February 26, 2020 2:58 am Reply
 • Bài giảng rất tỉ mỉ rể hiểu

  Hien Nguyen February 26, 2020 2:58 am Reply
 • Cung ngoài sân hay trong ban thờ

  Hà Khổng February 26, 2020 2:58 am Reply
 • Thầy nói rất hay

  Tram Latram February 26, 2020 2:58 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *