Văn khấn cúng Ông Công Ông Táo 23 tháng chạp Mậu Tuất (28-01-2019)_Chạy chữ to dễ đọcVăn khấn cúng Ông Công Ông Táo _23 tháng chạp Mậu Tuất
Văn khấn cổ truyền xin gửi đến mọi nhà bài khấn
O1_ Văn khấn cúng Ông Công Ông Táo _23 tháng chạp Mậu Tuất
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
(lạy 3 lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật,
Chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
Thổ địa Long Mạch Tôn Thần. Ngũ phương ngũ thổ. Phúc Đức chính Thần.
Tín chủ (chúng) con là:
…………
Ngụ tại:…………
……………………
Hôm nay, ngày 28-01-2019. Tức ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất
tín chủ con thành tâm sắp lễ hương hoa , vật phẩm,xiêm hài áo mũ,
kính dâng tôn thần.
Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.
Chúng con kính mời các Ngài giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua chúng con sai phạm.

Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào,
an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, kính mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!

(lạy 3 lạy)

02_ Tự khấn, khấn theo thành tâm và lòng thành của mình

Bản quyền hình ảnh thuộc về Văn Khấn cổ truyền
Văn khấn cổ truyền VIỆT NAM
Duc Chinh feng shui
#VanKhan #VanKhanCoTruyen #VankhancotruyenVietNam
#DucChinhFengShui

Nguồn:https://inkstitch.net/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://inkstitch.net/meo-vat

Views:
65
Article Tags:
Article Categories:
Mẹo Vặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *