Tổng Bí thư: Không để lọt vào Trung ương những người giàu nhanh | VTC1VTC1 | Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”. VTC trân trọng được lược trích những nội dung quan trọng trong bài viết này.

#VTC1 #thờisự #Tintức24h

Nguồn: https://inkstitch.net

Xem thêm bài viết khác: https://inkstitch.net/tin-hot

Views:
31
Article Tags:
Article Categories:
Tin HOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *