Tiến độ thi công dự án 9View Apartmnet ngày 12/11/2018Tiến độ thi công dự án 9View Apartmnet ngày 12/11/2018
Hotline: 0888190778
Website:
—–
Hình ảnh tổng quan Block A
Hình ảnh tổng quan Block B
Hình ảnh tổng quan Block C
Lắp đặt cửa căn hộ đến tầng 17 Block A, B, C
Hoàn thành lắp đặt tủ bếp căn hộ Block A, B, C
Tiếp tục hoàn thiện WC căn hộ Block A, B, C
Một số căn hộ đã hoàn thiện và chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao
Một số căn hộ đã hoàn thiện và chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao
Một số căn hộ đã hoàn thiện và chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao
Một số căn hộ đã hoàn thiện và chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao
Một số căn hộ đã hoàn thiện và chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao
Hoàn thành lắp đặt thiết bị điện hành lang căn hộ Block A, B, C

Nguồn: https://inkstitch.net

Xem thêm bài viết khác: https://inkstitch.net/cong-nghe

Views:
49
Article Tags:
Article Categories:
Công Nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *