Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/10/2018Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/10/2018
Chủ đầu tư Hưng Thịnh . Hotline: 0888190778
Website:
—–
Hình ảnh tổng quan Block A
Hình ảnh tổng quan Block B
Hình ảnh tổng quan Block C
Hoàn thành lắp đặt cửa logia căn hộ Block A, B, C
Hoàn thành lắp đặt cửa phòng ngủ căn hộ Block A, B, C
Hoàn thành lắp đặt cửa phòng ngủ căn hộ Block A, B, C
Lắp đặt cửa căn hộ tầng 3 – 10 Block A, B, C
Hoàn thành lắp đặt thiết bị điện hành lang căn hộ Block A, B, C
Một số căn hộ đã hoàn thiện và chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao
Một số căn hộ đã hoàn thiện và chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao
Một số căn hộ đã hoàn thiện và chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
49
Article Tags:
Article Categories:
Công Nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *