Thư người chiến binh. Tiếng hát Duy Khánh.Hình ảnh kiên cường của tướng QLVNCH Lê Minh Đảo xông pha trên chiến trường.

Nguồn:https://inkstitch.net/

Likes:
0 0
Views:
6
Article Tags:
Article Categories:
Bất Động Sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *