Thời tiết 12h 27/03/2020: Đêm nay miền Bắc đón KKL, đề phòng thời tiết cực đoan| VTC14VTC14 |Nắng nhiều chính là trạng thái thời tiết chủ đạo tại các tỉnh thành miền Bắc trong ngày hôm nay. Nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều dao động…

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
54
Article Tags:
Article Categories:
Tin HOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *