Thăm Nhà sàn Ao cá Bác Hồ tại Khu di tích Phủ chủ tịchSales off – Mua hàng siêu khuyến mại tại đây

Thăm nhà sàn, ao cá Bác Hồ tại Khu di tích Phủ chủ tịch. Đây là nơi Bác Hồ đã sống và làm việc từ khi rời Chiến khu Việt Bắc về Hà Nội đến khi mất (giai đoạn 1955 – 1969)

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
79
Article Tags:
Article Categories:
Bất Động Sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *