Quyết Mới 9d Windy9dwindy.net
——————-
Danh hiệu các thành các cấp trong 9D Windy
——————————‐—————————————–
Vong Ngã Chi Cảnh : 0-12
Ngưng Thần Nhập Khí Huyệt: 13-24
Ngọc Đỗng Song Xuy: 25-36
Chu Thiên Hỏa Phù: 37-48
Dương Quang Nhị Hiện: 49-60
Ngũ Long Phụng Thánh: 61-72
Nhật Nguyệt Hợp Bích: 73-84
Ngọc Nhị Kim Hoa: 85-96
Ngũ Khí Triều Nguyên: 97-108
Tam Hoa Tụ Đỉnh: 109-120
Xích Xà Thấu Quan: 121-132
Thiên Hoa Nan Trụy : 133-144
Phản Phược Quy Chân: 145-156
Cải Lão Hoàn Đồng: 157-168
Đăng Phong tạo Cực: 169-180
Toạ Thoát Nhập Vong: 181-192
Hư Không Phấn Toái: 193-204
Đăng Tiên: 205-216.
Thiên Thần : 217-228
Thiên Ngọai Tiên: 229 – 240
Thiên Ngọai Phi Tiên: 241 – 252
Phiên Vân Phúc Vũ: 253 – 264
Thánh Ngự Hư Không: 265 – 276
Vô Hình Hữu Tuyệt: 277-288
Hư Vô Mị Ảnh : 289-300

Nguồn: https://inkstitch.net

Xem thêm bài viết khác: https://inkstitch.net/giai-tri

Views:
57
Article Tags:
Article Categories:
Giải Trí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *