Nhìn lại hình ảnh thời huy hoàng của Nhà thờ Đức Bà (VOA)VOATIENGVIET Tin tức: Nếu không vào …

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
49
Article Tags:
Article Categories:
Bất Động Sản

All Comments

  • Đau xót gì lũ tà đạo khóc mướn.

    Biển Đông February 21, 2020 6:31 pm Reply
  • Đau xót quá , rất mong nước Pháp khôi phục lại được như cũ .

    Thao Thao February 21, 2020 6:31 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *