Người dân khó khăn trong khai báo y tế điện tử | VTC1VTC1 | Khai báo y tế điện tử toàn dân được xem là khâu quan trọng trong công tác phòng chống dịch thế nhưng thực tế cho thấy công tác này vẫn vấp phải…

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
43
Article Tags:
Article Categories:
Tin HOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *