Ngư dân Cần Giờ bắt cặp SAM dính chặt không rờiCon sam là một loài sinh vật sống dưới biển, tên tiếng Anh của chúng là Horse khoe crab còn có nghĩa là “cua móng ngựa”. Sam cái lớn hơn sam đực, đi trước.

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
50
Article Tags:
Article Categories:
Tin HOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *