Nghe Kinh Này Hằng ngày trước khi ngủ tạo Phúc Đức 7 Đời Con Cháu Rất Linh NghiệmMời các bạn và quý phật tử cùng lắng Nghe kinh Mùng 1 Đến 30 Nghe Kinh Này May Mắn An Lạc Tiền Tài Phát Lộc Tiêu Tan Bệnh Tật Rất Linh Nghiệm Nếu nghe và làm theo lời phật dạy – Tụng Kinh Địa Tạng do ĐĐ Thích Vạn Mãn Tụng Hay Tuyệt

Tư thời đệ tử chúng đẳng, nhất tâm quy hướng Phật tiền, chân thành thiết lễ Cúng Hội Cầu An Đầu Năm, phủ phục thành tâm đảnh lễ cúng dường Thập phương Chư Phật, vô lượng Bồ Tát Thánh Hiền, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Tôn Thần, Già Lam Thánh Chúng, thùy từ lân mẫn, chứng minh gia hộ:

Pháp âm phổ chiếu, Phật pháp thân truyền, thiền môn nghiêm tịnh, hải Chúng an hòa, bách gia hộ Đạo, trăm họ quy y, phước duyên tăng trưởng, hạnh nguyện viên dung.
Đầu năm mới đến, nghinh tiếp Tân Xuân, đệ tử chúng con một dạ chí thành, thiết lễ Cúng Hội Cầu An Năm Mới. Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát Thánh Hiền, minh chứng độ trì:

Cửa thiền thường nghiêm tịnh, tứ Chúng mãi thuận hòa, Phật huệ chiếu sáng ngời, mưa Pháp nhuần thắm gội, Phật tử lòng tin sâu, ruộng phước càng tăng trưởng. Chúng sinh sống an lạc, vui hưởng cảnh thái bình, phước huệ trang nghiêm, phúc thọ tăng long, sở nguyện tùy tâm, kiết tường như ý.

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật kính chúc các bạn và quý phật tử năm mới thân tâm thường an lạc tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phát bồ đề tâm tin sâu nguyện thiết chuyên niệm hùng danh Nam Mô A Di Đà Phật đến khi xã bỏ báo thân được vãng anh tây phương cực lạc, hãy like và đăng ký kênh để pháp âm được luân chuyển thỉnh chuyển pháp luân công đức vô lượng ,

Hãy LIKE và ĐĂNG KÝ để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ MP3 Phật Giáo .

Nguồn: https://inkstitch.net

Xem thêm bài viết khác: https://inkstitch.net/meo-vat

Views:
45
Article Tags:
Article Categories:
Mẹo Vặt

All Comments

 • Nam mô địa tạng Vương bồ tát cứu tất cả chúng con tật bệnh được tiêu trừ nhà nhà mạnh khỏe bình an con nghe kinh hay lắm thầy ạ

  Bích Nguyễn May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Nam mô a Di Đà Phật cứu tất cả chúng con tật bệnh được tiêu trừ nhà nhà mạnh khỏe bình an hạnh phúc con chúc thầy nhiều sức khỏe ạ

  Bích Nguyễn May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Nam Mô A di đà phật …

  Hien Vo Quang May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Nam Mô A di đà phật …

  Hien Vo Quang May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • nam bon su tich ca mau ni phat

  Kim Phụng Phan Huỳnh May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Nam mô a di đà phật

  Vu Nguyen May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Nam mò A Di Đà Phật

  Huy Pham May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Nam mô a di Đà phật
  Nam mô a di Đà phật
  Nam mô a di Đà phật
  Nam mô a di Đà phật
  Nam mô a di Đà phật

  Phương Vo May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Nam mo dai nguyen dia tang vuong bo tat ma ha tat. Con xin doi doi kiep kiep theo bon su nghe kinh .niem phat

  Luân Bùi May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Nam mô a đi đa phật
  Nam mô a đi đa phật
  Nam mô a đi da phật

  hai lúa May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • nhâm nguoi chua piêt tu hoc.ho pat .thang nay wa thang kia….cua nguc mo ra lên nha 1 đong …cac vi tao nghiêp cho ho đo.

  Quy Nguyen May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • o nuoc vn .piet pao nguoi.thoi puôi nay .1000.nguoi.tu dat canh gioi cao .1 nguoi thôi…
  thao tua đê .xuong dum nhe…

  Quy Nguyen May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • mây ông tu phai hiêu…tu ko hiêu vê nha trông rau.pao hiêu cha me….

  Quy Nguyen May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • đang tua đê nham nhi nhe….nguoi chua piêt tu hoc .pat kinh đia tang…roi chung sanh o duoi đia nguc lên ngôi nha 1 đong …roi lam nguoi ta met moi co thê.roi chug sanh đo o đâu .sau siêu thoat

  Quy Nguyen May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • NAM MÔ ĐỊA TANG VƯƠNG BO TAT
  HÌNH ẢNH ĐỊA TANG VƯƠNG BO TAT QUA ĐẸP
  THẦY TUNG KINH CŨNG HAY
  NAM MÔ ĐỊA TANG VƯƠNG BO TAT
  NAM MÔ ĐỊA TANG VƯƠNG BO TAT NAM MÔ ĐỊA TANG VƯƠNG BO TAT

  vantro le May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát🙏.

  Hoa Tuệ Liên May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Y7bug

  La Đô May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Năm mô a di da phật

  Bảo Vyy May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Nam mô a di đà phật nguyện cho mọi người mọi loài đều được bình an

  Minh Nguyễn May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Nam MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  hongvuon Levan May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Nam mo a di da phat Nam mo dai tu dai bi cuu kho cuu nan cho gia dinh con duoc binh an manh khoe benh tat tieu tan tai qua nan khoi gap nhieu may man tu dau den cuoi nam A Di Da Phat

  陳美幸 May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Nam mo a di da phat, Sư phu tung giong ro hay qua,cam on thay,.Nguyen cau chung sanh duoc an lanh ,huong ve dao phap.Nam mo a di da phat, nam mo dai tu dai bi cuu kho cuu nan quan the am bo tat ma ha tat,nam mo dai nguyen dia tang vuong bo tat ma ha tat.

  phung nguyenthikim May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Thay oi cho cin hoi sao con cu buon hoai

  Phong Nguyen May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật

  Linh Nguyen Linh May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Nam Mô A Di Đà Phật
  NAM Mô A Di Đà Phật
  NAM Mô A Di Đà Phật

  Sa Sa May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • Nam mo a di da phat

  Ngoc Nhu Nguyen May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • A di đà phật
  A di đà phật
  A di đà phật

  Hanh Xuan May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • a di da phat

  Thinh Nguyễn May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • A di đà Phật

  Trang Lam May 22, 2020 10:31 pm Reply
 • A Di Đà Phật ạ

  Vuong Hang May 22, 2020 10:31 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *