Nandemonai ya – Không sao đâu!!– đây là link phim cho bạn nào muốn xem :”) phim rất hay và ý nghĩa!

– Đoạn nhạc đầu tên là Street Where Wind Resides – Yukiko Isomura, cho bạn nào muốn tìm
– bạn nào cần nhạc thì cứ để lại mail mình sẽ gửi ạ!
thân!

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
64
Article Tags:
Article Categories:
Giải Trí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *