Mộc bản trường học Phúc Giang – di sản ký ức thế giớiMộc bản trường học Phúc Giang (Hà Tĩnh) có niên đại thuộc từ thời hậu Lê, thế kỷ thứ 18, thuộc Phúc Giang thư viện là một trong những thư viện lớn nhất của nước ta vào thời kỳ đó. Tháng 5/2016, Mộc bản trường học Phúc Giang được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức Thế giới Khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Nguồn: https://inkstitch.net

Xem thêm bài viết khác: https://inkstitch.net/giao-duc

Views:
35
Article Tags:
Article Categories:
Giáo Dục

All Comments

  • hay lắm

    Anonymous May 22, 2020 11:04 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *