[KMA] Nhập hồ sơ sinh viên onlineB1: Vào trang chủ học viện: B2: Vào phần “Dành cho người học”, đăng nhập bằng tài khoản của bạn. B3: Vào “Thông tin cá nhân (SV)” rồi…

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
50
Article Tags:
Article Categories:
Giải Trí

All Comments

  • Thủ tục nhận bằng quân sự đã đưa tôi đến đây.

    Thành Long Lê ꪜ February 24, 2020 5:36 am Reply
  • Phần ngoại trú em ghi xong ấn cập nhật nó k lưu ạ

    B0X February 24, 2020 5:36 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *