Kiến thức mang thai: Mẹ bầu siêu âm không có tim thai và hướng khắc phục

All Comments

  • Chể kinh 1tháng thử que có 2 vạch tại sao thai ko vào lòng tử cung lần nào cũng vậy nên buồn lắm

    Tam Cong February 9, 2020 6:22 am Reply
  • Ko có phôi thai phải lm sao

    Hương Trần Trần February 9, 2020 6:22 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *