Kích cá không sợ hết bình nhanh nhờ pin lithium siêu nhẹ đánh bộ hoặc thuyền quá nhẹ khi đeo vai!Pin nhẹ tầm 5 ký đổ lại tùy dung lượng -dung lương cao như 60-80-100-120-140ampe – thời gian đánh so với bình nước là tương đương và có thể lâu hơn….

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
46
Article Tags:
Article Categories:
Công Nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *