Khám phá thế giới – Thú con đáng yêu – Tập 1Nguồn: VTV2 đài truyền hình Việt Nam
Âm nhạc trong video này
Tìm hiểu thêm
Bài hát
Storyville
Nghệ sĩ
Terry Devine-King, Adam Drake
Album
ANW1949 – Acoustic Bliss 2
Người cấp phép cho YouTube:
Audio Network (thay mặt cho Audio Network Limited); LatinAutor, Abramus Digital, Audio Network (music publishing) và 12 Hội bảo vệ quyền âm nhạc
Bài hát
Sauce
Nghệ sĩ
Bob Bradley
Album
ANW1285 – Retro Funk & Jazz Grooves
Tác giả
Bob Bradley
Người cấp phép cho YouTube:
Audio Network (thay mặt cho Audio Network plc); Abramus Digital, LatinAutor và 5 Hội bảo vệ quyền âm nhạc
Bài hát
Campervan
Nghệ sĩ
Adam Drake
Album
ANW1584 – Chilled Lifestyle 7
Người cấp phép cho YouTube:
Audio Network (thay mặt cho Audio Network plc); LatinAutor, Audio Network (music publishing) và 10 Hội bảo vệ quyền âm nhạc
Bài hát
Moving In
Nghệ sĩ
Tom Peters, Greg McDonald
Album
ANW2064 – Stomping Folk
Người cấp phép cho YouTube:
Audio Network (thay mặt cho Audio Network Limited); LatinAutor, Abramus Digital, Audio Network (music publishing) và 7 Hội bảo vệ quyền âm nhạc
Bài hát
Greeting The Day
Nghệ sĩ
Matt Hill
Album
ANW2280 – Quirky Toys
Người cấp phép cho YouTube:
Audio Network (thay mặt cho Audio Network Limited); Audio Network (music publishing) và 2 Hội bảo vệ quyền âm nhạc
Bài hát
Ska Bro
Nghệ sĩ
Frank Mizen, Daniel Mizen, Miles Brear Gilderdale, Chris Norton
Album
ANW2301 – Rock Buffet
Người cấp phép cho YouTube:
Audio Network (thay mặt cho Audio Network Limited); Audio Network (music publishing) và 3 Hội bảo vệ quyền âm nhạc
Bài hát
Sunshine Smile
Nghệ sĩ
Barrie Gledden, Steve Dymond, Jason Pedder, Chris Bussey
Album
ANW1618 – Ska, Reggae
Người cấp phép cho YouTube:
Audio Network (thay mặt cho Audio Network plc); Audio Network (music publishing) và 4 Hội bảo vệ quyền âm nhạc
Bài hát
Sun Stroke
Nghệ sĩ
Daniel Gautreau
Album
ANW1353 – Acoustic Nu Folk, Lifestyle
Người cấp phép cho YouTube:
Audio Network (thay mặt cho Audio Network plc); LatinAutor, Abramus Digital và 7 Hội bảo vệ quyền âm nhạc
Bài hát
Green Acre
Nghệ sĩ
Terry Devine-King, Adam Drake
Album
ANW1421 – Acoustic Nu Folk, Lifestyle 2
Người cấp phép cho YouTube:
Audio Network (thay mặt cho Audio Network plc); ASCAP và 12 Hội bảo vệ quyền âm nhạc
Bài hát
Love And Hope
Nghệ sĩ
Terry Devine-King, Adam Drake
Album
ANW1939 – Acoustic Bliss
Người cấp phép cho YouTube:
Audio Network (thay mặt cho Audio Network Limited); Abramus Digital, LatinAutor, UMPG Publishing, Audio Network (music publishing) và 11 Hội bảo vệ quyền âm nhạc

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
48
Article Tags:
Article Categories:
Giải Trí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *