Khái quát Công việc của nhân viên kinh doanh phải làm – tổng hợp từ ViecLamVui– Theo ViecLamVui thì công việc của Nhân viên kinh doanh là Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp đến với khách hàng.
– Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực. ViecLamVui đánh giá đây là 1 việc làm vô cùng quan trọng
– Thực hiện các chỉ đạo của trường nhóm, trưởng phòng, giám đốc kinh doanh về việc đảm bảo hoặc vượt chỉ tiêu doanh số đưa ra. Đây cũng là công việc tạo ra nhiều cảm hứng phấn đấu của các chuyên viên ViecLamVui

#Nhan_Vien_Kinh_Doanh, #Tuyen_Nhan_Vien_Kinh_Doanh, #Tuyen_Dung_Nhan_Vien_Kinh_Doanh, #Viec_Lam_Kinh_Doanh, #ViecLamVui

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
39
Article Tags:
Article Categories:
Kinh Doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *