Hướng dẫn tải ứng dụng NCOVI và khai báo y tế toàn dân trên điện thoại smart phoneGiúp bộ y tế phòng chống đại dịch covid 19. Với câu nói ” chống dịch như chống giặt” mọi người dân cùng nhau chung tay đẩy lùi covid 19 ra khỏi Việt Nam.
Tải ứng dụng NCOVI:

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
55
Article Tags:
Article Categories:
Tin HOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *