Hướng dẫn các kí hiệu trong rubik.Trong khi làm video mình đã quên không hướng dẫn d,d’ và d2.Xin mọi người thông cảm cho mình và mình xin rút kinh nghiệm trong những video sau.
Công thức tự nghiệm:
U L F2 R2 F U’ B’ D U L2 U2
R B D’ F U L D U x F2 L2 R2 U2
Link facebook của mình

Thanks for watching!!

Nguồn: https://inkstitch.net

Xem thêm bài viết khác: https://inkstitch.net/game

Views:
47
Article Tags:
Article Categories:
Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *