Hướng Dẫn Ảo Thuật Biến Đổi Bài Đơn Giản – Color Change-[Magic Card Trick Tutorial]Trang FB cá nhân:

Video hướng dẫn khác:
-Hướng dẫn [Top 5] trò ảo thuật với ngón tay:

-Hướng dẫn ảo thuật với rubik:

Music :

#MIDmagic #magiccard #tutorial #colorchange #aothuat #huongdan

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
47
Article Tags:
Article Categories:
Mẹo Vặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *