Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển sinh năm 2016HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ (KMA) – THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2016:
– Ngành An toàn thông tin: 600 chỉ tiêu, Khối A hoặc Khối A1;
– Chuyên ngành Kĩ thuật phần mềm nhúng và di động: 120 chỉ tiêu, Khối A hoặc Khối A1
Website:
Hotline: 0986.666.095 – 0989.122.203

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
37
Article Tags:
Article Categories:
Giải Trí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *