GHÉP SIM VIETTEL 4G / 7 LOCK ( 1778 ) VỚI 7PLUS LOCK ( 1784 ) = SIM HEICARD V 1.31GHÉP giờ đã ổn đinh như máy quốc tế , chúng ta chỉ cần duy trì dữ liệu data 3g/4g tránh miss cuộc gọi
– Ghép sim vietel 4g + sim heicard v1.31 là xong
– Ưu điểm có thể lên code quốc tế vĩnh viễn với 2tr3 , các mã khác sẽ không lên code đc nhưng ghép đỡ bất tiện hơn là không phải reset máy
– Nhược điểm cơ chế chạy như các máy khác và mã 1661 cùng dòng . mỗi khi vào khu sóng yếu không dịch vụ sẽ phải reset lại máy như trên , còn các mã khác sẽ không cần làm vậy

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
40
Article Tags:
Article Categories:
Công Nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *