Đo khoảng cách từ xa bằng appApp đo khoảng cách từ xa, nói là thế nhưng bạn thích đo cái đếch gì cũng dc ví dụ như lưu lượng nước, độ sâu, độ sáng, nói chung mấy cái mà con người ko đến được hoặc lười thì ta dùng cách này :)))

Nhận code Đồ án tốt nghiệp, Đồ án môn học, nghiên cứu khoa học kĩ thuật giá rẻ.

liên hệ:
hoặc: [email protected]

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
53
Article Tags:
Article Categories:
Mẹo Vặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *