đo khoảng cách trên google mapĐo khoảng cách trên google map. Phục vụ cho công tác phóng tuyến, khảo sát, đo khoảng cách các địa hình phức tạp như qua sông, rừng, các công trình kiến trúc

Nguồn:https://inkstitch.net/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://inkstitch.net/meo-vat

Views:
61
Article Tags:
Article Categories:
Mẹo Vặt

All Comments

  • Cam on ban nhiêu. Chuc ban thanh công.

    Lam Tran February 12, 2020 11:29 pm Reply
  • Quá hay ní ơi

    thanh quang tran February 12, 2020 11:29 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *