Cúng Tết-P1| Cúng mời ma nhà từ nghĩa địa về nhà ăn Tết | Hội người Mường |79|hoinguoimuong #dantocmuong #thanhhoa #nguoimuong #hoabinh —- Chung tay bảo tồn văn hóa dân tộc Mường. — Cúng ngày 30 Tết-P1 | Cúng Tết | Hội …

Nguồn:https://inkstitch.net/

Likes:
0 0
Views:
3
Article Tags:
Article Categories:
Mẹo Vặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *