Cúng ông Công ông Táo cần những gì?VTC1 | Theo truyền thống, vào ngày 23 tháng Chạp, người Việt sẽ thực hiện lễ cúng ông Công ông Táo. Chính vì vậy, nghi lễ cúng tiễn các vị Táo cần phải được chuẩn bị chu đáo.

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
44
Article Tags:
Article Categories:
Mẹo Vặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *