Cách gửi báo cáo làm bằng Add-in A-Tools cho các máy không cài A-Tools đơn giảnGroup trao đổi & giải đáp kiến thức excel ứng dụng:

Một công thức duy nhất tạo ra một báo cáo – Giải pháp duy nhất trên thế giới đạt tốc độ nhanh và lịnh hoạt. File Excel sử dụng công thức có hàm BS_SQL và báo cáo dạng Query Table rất nhẹ và nhanh.
Các báo cáo thiết kết trên Add-in A-Tools ở máy này có thể mang sang máy tính không có Add-in A-Tools vẫn chạy và cập nhật được.

Xem thông tin chi tiết và download Add-in A-Tools tại đây:

Nguồn: https://inkstitch.net

Xem thêm bài viết khác: https://inkstitch.net/cong-nghe

Views:
50
Article Tags:
Article Categories:
Công Nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *