Các trường hợp tiếp xúc bệnh nhân số 35 đều âm tính Covid-19 | VTC1VTC1 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm âm tính của những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 35.

——————————
📱 VTC Now trên iOS:
📱 VTC Now trên Android:
💻 VTC Now trên YouTube:
💻 VTC Now trên Facebook:
💻 VTC Now trên Lotus:

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
47
Article Tags:
Article Categories:
Tin HOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *