BH063 – THIẾU NHI LÀM THEO LỜI BÁC (Mai Trâm)bài hát – THIẾU NHI LÀM THEO LỜI BÁC
SÁNG TÁC: Mai Trâm
Em yêu tổ quốc, em yêu đồng bào
Em học tập tốt lao động hăng say
Em chăm rèn luyện đoàn kết và kỷ luật
Cùng các bạn thiếu nhi vệ sinh thật tốt

Khiêm tốn thật thà dung cảm
Như búp măn non em lớn lên từng ngày
Năm điều Bác dạy ngàn năm sau soi sáng ước mơ
Học theo lời Bác chúng em luôn sẵn sàng

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Học Tốt rèn luyện chăm
Tự hào là đội viên
Đội thiếu niên tiền phong
HỒ CHÍ MINH

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
44
Article Tags:
Article Categories:
Giải Trí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *