Bé ho mức nào cần dùng kháng sinh? | VTCVTC | Khi con ho, nhiều phụ huynh muốn cho con uống thuốc kháng sinh để mong bệnh nhanh khỏi. Tuy nhiên, thói quen này đã gây ra không ít tác hại cho sức …

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
49
Article Tags:
Article Categories:
Sức Khỏe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *