Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức tập 2 / 7Chủ giảng: Cô Trần Tịnh Du.
Giảng ngày 9/7/2010.
Tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông.
URL danh sách phát:

AMTB: 56-067-0001 – 56-067-0007.
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.

Tải mp3:

Nguồn: https://inkstitch.net

Xem thêm bài viết khác: https://inkstitch.net/giao-duc

Views:
43
Article Tags:
Article Categories:
Giáo Dục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *