Bánh Kem Nhà Giáng Sinh [game.24h]Bánh Kem Nhà Giáng Sinh [game.24h]
Link Game:

Nhiệm vụ của bạn là hoàn thành món ăn theo hướng dẫn của đầu bếp Sarah.
Cách chơi:
Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.

Nguồn: https://inkstitch.net

Xem thêm bài viết khác: https://inkstitch.net/game

Views:
37
Article Tags:
Article Categories:
Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *