Bài văn khấn lễ tất niên chiều 30 tết năm Canh Tý 2020Bài văn khấn lễ tất niên chiều 30 tết năm Canh Tý 2020
Xem thêm:
Bài văn khấn lễ tất niên chiều 30 tết

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại họ …

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm…… (Kỷ Hợi).

Tín chủ (chúng) con là: …

Ngụ tại…

Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên Địa tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư linh.

Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án toạ, phủ thuỳ chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng, bách sự như ý, vạn sự tốt lành, luôn luôn mạnh khoẻ, gia đình hoà thuận.

Thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị tôn thần và gia tiên nội ngoại chứng giám phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!
——————————————-
bài văn khấn chiều 30 tết, văn khấn lễ tất niên chiều 30 tết, văn khấn lễ tất niên ngày 30 tết, bài văn khấn ngày 30 tết, văn khấn tối 30 tết, bài văn khấn cúng 30 tết, văn khấn 30 tết trong nhà, văn khấn thần linh ngày 30 tết, văn khấn rước ông bà ngày 30 tết, văn khấn rước ông bà 30 tết, văn khấn lễ mộ vào ngày 30 tết, văn khấn lễ tạ mộ ngày 30 tết, văn khấn lễ tạ mộ vào ngày 30 tết, văn khấn mộ 30 tết, văn khấn tạ mộ ngày 30 tết, văn khấn ngoài mộ chiều 30 tết

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
43
Article Tags:
Article Categories:
Mẹo Vặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *