Bài văn khấn giao thừa đơn giản ngắn gọn chuẩn nhấtBài văn khấn giao thừa đơn giản ngắn gọn chuẩn nhất
Xem thêm:

Nam mô A di đà Phật!

Nam mô A di đà Phật!

Nam mô A di đà Phật!

Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Đức Bồ tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần

Các cụ tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh

Nay phút Giao thừa năm cũ Kỷ Hợi với năm mới Canh tý

Chúng con là :…………..………

Sinh năm: ………….

Hành canh: ………tuổi

Ngụ tại:…….………

Phút Giao thừa vừa điểm, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật Thánh, dâng hiến tôn Thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ Thần, Phúc đức chính Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Con lại kính mời các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội ngoại gia tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, vạn sự cát tường, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.
Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám.

Nam mô A di đà Phật!

Nam mô A di đà Phật!

Nam mô A di đà Phật!
——————————————-
văn khấn giao thừa trong nhà, văn khấn giao thừa 2020, văn khấn giao thừa ngoài trời năm 2020, văn khấn giao thừa năm 2019, văn khấn giao thừa ngoài trời 2020, văn khấn giao thừa trong nhà năm 2020, văn khấn giao thừa 2019, văn khấn giao thừa mùng 1, văn khấn giao thừa trong nhà và ngoài trời 2018, văn khấn giao thừa trong nhà năm 2019, văn khấn giao thừa âm hán, văn khấn giao thừa bằng âm hán, văn khấn giao thừa ban thần tài, văn khấn giao thừa bàn thờ phật, văn khấn giao thừa bàn thờ gia tiên, bài văn khấn giao thừa, bài văn khấn giao thừa ngoài trời, bài văn khấn giao thừa năm 2019, bài văn khấn giao thừa trong nhà, bài văn khấn giao thừa trong nhà năm 2019, văn khấn giao thừa cửa hàng, văn khấn giao thừa chuẩn, văn khấn giao thừa chuẩn nhất, văn khấn giao thừa cuối năm, văn khấn giao thừa thổ công, văn khấn giao thừa ở cơ quan, văn khấn giao thừa ở chùa, văn khấn giao thừa ông công, văn khấn giao thừa ong dia, văn khấn giao thừa đơn giản, văn khấn cúng giao thừa đầu năm, văn khấn đêm giao thừa, văn khấn đêm giao thừa ngoài trời, văn khấn đêm giao thừa năm 2019, văn khấn đêm giao thừa trong nhà, văn khấn đêm giao thừa trong nhà năm 2019, văn khấn đón giao thừa, văn khấn đêm giao thừa 2019, văn khấn xe đêm giao thừa, văn khấn giao thừa gia tiên, văn khấn giao thừa ngắn gọn, văn khấn cúng giao thừa ngắn gọn, văn khấn gia tiên giao thừa năm 2019, văn khấn gia tiên đêm giao thừa, văn khấn gia tiên lúc giao thừa, văn khấn gia tiên lễ giao thừa, văn khấn cúng gia tiên đêm giao thừa, văn hóa khấn giao thừa, văn khấn lễ giao thừa ngoài trời, văn khấn lễ giao thừa trong nhà, văn khấn lễ giao thừa, văn khấn lúc giao thừa, văn khấn lễ giao thừa ngoài trời 2019, văn khấn lễ giao thừa ngoài trời năm 2019, văn khấn lễ giao thừa năm 2019, văn khấn lễ giao thừa ngoài trời năm 2018, văn khấn lễ giao thừa trong nhà năm 2019, văn khấn giao thừa ở miếu, mẫu văn khấn giao thừa, văn khấn cúng giao thừa năm mậu tuất, văn khấn cúng giao thừa tại cơ quan, văn khấn giao thừa ông thần tài, văn khấn ông địa giao thừa, văn khấn ông táo đêm giao thừa, văn khấn ông công đêm giao thừa, văn khấn ông địa đêm giao thừa, văn khấn ông thần tài đêm giao thừa, văn khấn ông công ông táo giao thừa, văn khấn cúng ông táo đêm giao thừa, văn khấn ông địa thần tài đêm giao thừa, văn khấn phật giao thừa, văn khấn phật đêm giao thừa, văn khấn cúng giao thừa ngoài sân, văn khấn chúng sinh giao thừa, văn khấn ngoài sân đêm giao thừa, sớ văn khấn lễ giao thừa, văn khấn giao thừa trong nhà năm 2018, văn khấn giao thừa trong nhà ngoài trời, văn khấn giao thừa vndoc, văn khấn vái cúng giao thừa, văn khấn hoá vàng giao thừa, xem văn khấn lễ giao thừa, xem văn khấn lễ giao thừa trong nhà, văn khấn giao thừa 2019 trong nhà, văn khấn giao thừa 2018 ngoài trời, văn khấn cúng đêm giao thừa 30 tết, bài cúng đêm giao thừa

Nguồn: https://inkstitch.net

Xem thêm bài viết khác: https://inkstitch.net/meo-vat

Views:
50
Article Tags:
Article Categories:
Mẹo Vặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *