Bài cúng cô hồn hàng thángBài cúng cô hồn hàng tháng
Bài cúng cô hồn hàng tháng
Bài cúng cô hồn hàng tháng
—————————————————-
Bài cúng cô hồn hàng tháng
KÍNH LỄ MƯỜI PHƯƠNG TAM BẢO CHỨNG MINH

Hôm nay ngày:………. tháng:………. năm:……….(Âm lịch).

Con tên là::……………tuổi:……….. Ngụ tại số nhà:………. đường…, phường (xã):………. quận (huyện ) ……………,tỉnh (Tp):………….

Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt, khuất mày, kẻ lớn, người nhỏ, thập loại cô hồn, các Đảng, âm binh ngoài đường, ngoài xá, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn…về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ…

Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, kỳ an gia trạch, kỳ an bổn mạng. Nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn, thuận lợi bán buôn, phù hộ được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý, dòng họ quy hướng đạo mầu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhơn sanh phước lạc.

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng Độ cho nhứt thiết siêu thăng thượng đài.

– Tịnh pháp giới chân ngôn: ÔM LAM, ÔM SĨ LÂM (7 lần)

– Chân ngôn phá địa ngục: ÁN GIÀ RA ĐẾ DẠ, TA BÀ HA .(7 lần)

– Chân ngôn biến thực: (biến thức ăn cho nhiều).

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA, TÁM BẠT RA HỒNG (7 lần).

– Chân ngôn Cam lồ thủy: (biến nước uống cho nhiều)

NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA DA, ĐÁT ĐIỆT THA. ÁN TÔ RÔ, TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, TA BÀ HA. (7 lần )

Chân ngôn cúng dường: ÁN NGA NGA NẴNG TAM BÀ PHẠT PHIỆT NHỰT RA HỒNG (7 lần).
—————————————————-
bài cúng cô hồn hàng tháng, văn cúng cô hồn hàng tháng, bài văn cúng cô hồn hàng tháng, bài khấn cúng cô hồn hàng tháng, bài văn khấn cô hồn hàng tháng, bài cúng cô hồn 16 hàng tháng, bài văn khấn cúng cô hồn hàng tháng, bài cúng cô hồn rằm hàng tháng, cúng cô hồn hàng tháng, cúng cô hồn hàng tháng vào giờ nào, cúng cô hồn hàng tháng vào ngày nào, cúng cô hồn hàng tháng gồm những gì

Nguồn: https://inkstitch.net

Xem thêm bài viết khác: https://inkstitch.net/meo-vat

Views:
58
Article Tags:
Article Categories:
Mẹo Vặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *