Bài 6 – Các hàm CSDL trong A-Tools – Báo cáo động trong ExcelHọc sử dụng các hàm CSDL với các phép tính nhiều điều, dữ liệu liên kết giữa các sheet, với cách làm trong Add-in A-Tools nên dữ liệu thống kê có thể…

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
44
Article Tags:
Article Categories:
Công Nghệ

All Comments

 • Nếu dùng BS_SQL có lấy được môt cột nhập và 1 cột Xuất không anh Tuân?

  Thi Lê February 13, 2020 9:29 am Reply
 • Anh Tuân có hàm BS_VLOOKUP không gửi cho mình tham khảo với.

  Thanks!

  Khoa Bệnh nghề nghiệp - TT Kiểm soát bệnh tật TG February 13, 2020 9:29 am Reply
 • A Tuân ơi , cho e hỏi chút ạ , làm sao để tạo máy chủ dc ạ , vì khi e tạo máy chủ có hộp thoại hiện lên machine code ,k giống với quy trình tạo như video trước a hướng dẫn ạ ? Mong a giúp đỡ ạ , e cảm ơn !

  mai Trieu February 13, 2020 9:29 am Reply
 • Phương pháp tạo báo cáo quản trị với Add-in A-Tools: Phương pháp Drilldown trong Excel
  https://www.youtube.com/watch?v=jCB71lp1A3s

  Nguyen Duy Tuan February 13, 2020 9:29 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *