BÁC HỒ Ở CHIẾN KHU (Nguyễn Đình Thi)BÁC HỒ Ở CHIẾN KHU (Nguyễn Đình Thi)

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa,
Bốn bên suối chảy cá bơi vui.
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa,
Ánh đèn khuya còn sáng lưng đồi.

Nơi đây sống một người tóc bạc,
Người không con mà có triệu con.
Nhân dân ta gọi Người là Bác,
Cả đời Người là của nước non.

Nguồn:https://inkstitch.net/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://inkstitch.net/bat-dong-san

Views:
62
Article Tags:
Article Categories:
Bất Động Sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *