‘Axit hại người’ dễ mua như rau | VTCVTC | Với số tiền 80 nghìn đồng là bất kỳ ai cũng có thể mua được 1 lít axit, người bán thì cứ bán còn người mua vào mục đích gì thì không ai quan tâm.

* Nguồn: VTC1
* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn:https://inkstitch.net/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://inkstitch.net/kinh-doanh

Views:
52
Article Tags:
Article Categories:
Kinh Doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *