ANH NHÀ Ở ĐÂU THẾ (KOREAN VERSION) I Cover by Young JuXin chào mọi người, mình là Young Ju đây. Mình đang học tiếng Việt ở Việt Nam và mình thích bài hát này nên đã cover. Mình tự viết lời tiếng Hàn, nên…

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
41
Article Tags:
Article Categories:
Bất Động Sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *