acc vip Fshare proBây giờ làm theo các bước như sau !!!
Đầu tiên vào link sau ĐỢI 5S RỒI ẤN SKIP AD.
Nhập vào ô email [email protected] và điền mã capcha rồi ấn gửi.
Tiếp đến là vào link sau ĐỢI 5S RỒI ẤN SKIP AD nhập mã capcha rồi sau đó đọc email và lấy mật khẩu MỚI.
Cuối cùng là đăng nhập fshare link với email [email protected] và pass bạn vừa thay đổi.
làm xong nhớ LOG OUT ra cho người khác dùng với đấy!!!!!!
:v Chúc các bạn thành công

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
46
Article Tags:
Article Categories:
Công Nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *