600 từ vựng luyện thi TOEIC bằng hình ảnh 600 essential words for the TOEIC w pictures: WARRANTIES600 từ vựng thông dụng luyện thi TOEIC kèm hình ảnh minh hoạ, ví dụ, phát âm từ và ví dụ giọng Mỹ chuẩn.
Topic 3/50: WARRANTIES. Download file pdf nội dung trong video tại đây:

Từ trong bài:
1. characteristic (n, adj)
2. consequence
3. consider
4. cover (n,v)
5. expiration
6. frequently
7. imply
8. promise (n,v)
9. protect
10. reputation
11. require
12. variety

Từ vựng được soạn theo danh mục từ trong cuốn sách 600 essential words for the TOEIC của NXB Barron. Ví dụ chỉ mang tính chất minh hoạ cách sử dụng từ, không theo chủ đề của cuốn sách.

Chúc thành công 🙂

JaCat

Nguồn: https://inkstitch.net

Xem thêm bài viết khác: https://inkstitch.net/giai-tri

Views:
50
Article Tags:
Article Categories:
Giải Trí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *