600 essential words for TOEIC testỨng dụng học 600 từ vựng TOEIC
– Bước đầu tiên của việc học TOEIC cũng như mọi loại ngôn ngữ khác là phải học từ vựng.
– Có nhiều cách học từ vựng trong đó các cách kết hợp âm thanh, hình ảnh, ví dụ và các câu hỏi ngữ pháp liên quan giúp người học nhớ nhanh và tạo hứng thú khi học, các phương pháp này đều được áp dụng trong ứng dụng.
– Ngoài việc học danh sách từ, người học còn được thử thách với các bài kiểm tra hai kỹ năng: Ngữ pháp và chép chính tả từ vựng.
– Đặc biệt phần kiếm tra ngữ pháp, các câu hỏi có sẵn đáp án và phần giải thích cho đáp án đó. Giúp người học hiểu sâu từ hơn những từ vừa được học.
– Sử dụng: Hoàn thành việc học qua 50 topic đã được phân loại.

Study 600 essential TOEIC vocabulary
– The first step of learning a foreign language is to learn vocabulary.
– There are many ways to learn vocabulary in which a combination of sound, images, examples and questions concerning grammar help people learn faster and excited when learning.
– Application include flash card method and two challenged to test your skills: grammar and listening.
– Especially, In the grammar section, the answer of each question was explanatory. You can understand more deeply from your newly learned words.
– Use: To complete the study over 50 topic was classified.

Link download:

Nguồn: https://inkstitch.net

Xem thêm bài viết khác: https://inkstitch.net/giai-tri

Views:
54
Article Tags:
Article Categories:
Giải Trí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *