500 tỉ nâng đường Nguyễn Hữu Cảnh, dân lo nhà thành “hầm chứa nước”phongsuthanhnien #tinnongthanhnien Dù biết đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã có dự án nâng cấp với tổng kinh phí gần 500 tỉ đồng, …

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
35
Article Tags:
Article Categories:
Giải Trí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *